FACTION
O.N.I.O.N.

-4,195SCORE 57NATIONS 154NUKES 122SHIELD 184PRODUCTION 0TARGETS 0LAUNCHES 253INTERCEPTS 5STRIKES 0TARGETED 0INCOMING 4,200RADIATION

Nukes

NationFactionNukesShieldProductionRadiation
Onionist publiciaO.N.I.O.N.45080
Intergalactic sonfecO.N.I.O.N.230100
Second onionist league founderO.N.I.O.N.20080
Zealandiya yuzhnyyO.N.I.O.N.196100
The Republic of Real PeopleO.N.I.O.N.16580
Hispanic GaulO.N.I.O.N.1524140
TaikoniaO.N.I.O.N.110160
Socialism for everO.N.I.O.N.41810
Hungaro-AustrianO.N.I.O.N.134100
SonfecO.N.I.O.N.000100
KyoonbesoO.N.I.O.N.000100
Neutral swiss antarcticaO.N.I.O.N.000100
PrivitiaO.N.I.O.N.000100
San theodarosO.N.I.O.N.000100
Soviet dwarviaO.N.I.O.N.000100
Soviet singhasburgO.N.I.O.N.000100
MourtainO.N.I.O.N.000100
PubilisiaO.N.I.O.N.000100
LoraxiyaO.N.I.O.N.000100
The dwarvian militaryO.N.I.O.N.000100
The dwarvian navyO.N.I.O.N.000100
Dwarvian civil defenceO.N.I.O.N.000100
Dwarvian air forceO.N.I.O.N.000100
Glorious leninO.N.I.O.N.000100
ListerineO.N.I.O.N.000100
The great dictatorshipO.N.I.O.N.00120
New crimeviaO.N.I.O.N.000100
Holy lion castleO.N.I.O.N.00140
The glorious incasO.N.I.O.N.000100
Montfort cityO.N.I.O.N.000100
GorbachevaO.N.I.O.N.000100
Of The Glorious Soviet OnionO.N.I.O.N.000100
The onionist socialist randosO.N.I.O.N.000100
Onionist RandosiaO.N.I.O.N.000100
LawidO.N.I.O.N.000100
Onionist CrimeviaO.N.I.O.N.000100
Democratic crimeviaO.N.I.O.N.000100
South zealandicaO.N.I.O.N.000100
StalintaO.N.I.O.N.000100
Cheekia breekiaO.N.I.O.N.000100
AlbatrozhiyaO.N.I.O.N.000100
Onionist lawidO.N.I.O.N.018150
QuetzalcoatlicaO.N.I.O.N.000100
Lawidia onionO.N.I.O.N.00170
The marxist incasO.N.I.O.N.000100
The great onion of lawidian survivorsO.N.I.O.N.017160
LasgaO.N.I.O.N.00250
Democratic slavistanO.N.I.O.N.000100
The public republicO.N.I.O.N.000100
SyldaviyaO.N.I.O.N.000100

Next

Use stockpiled Nukes to target nations in enemy Factions by visiting a nation page, clicking in its nav bar, and using the TARGET button.